Contact Us
  • EN
  • FR
  • GER
  • IT
  • NL
  • POR
  • SP

Want To Know More?Ontvochtiging & Luchtvochtigheid Controle

Wat is Vochtigheid?

Vochtigheid is waterdamp in de lucht. In een gesloten kweekruimte ontstaat vochtigheid door de verdamping van de planten en de bodem, naast de vochtigheid dat zich in de lucht van buitenaf bevindt. Vochtigheid is een kritische factor bij de klimaatbeheersing in kassen. Het speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling en de ademhaling van planten en bij het uitbreken van veelvoorkomende ziekten en schimmels gerelateerd met vochtigheid.

Luchtvochtigheid Controle is Noodzakelijk

Vochtigheid en temperatuur zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar, waardoor vochtigheid een belangrijk deel van de klimaatbeheersing uitmaakt. Wanneer de lucht verzadigd raakt met waterdamp, wat betekent dat deze het dauwpunt bereikt, ontstaat er vloeibaar water. Condensatie kan optreden door een toename van de hoeveelheid waterdamp of een temperatuurdaling. Gevaarlijke vochtigheidsniveaus kunnen worden gedetecteerd door het verschijnen van water op bladeren of de vruchten in de kas. Wanneer dit gebeurt, stopt de plant met groeien en wordt de ontwikkeling van schimmels en ziekten in gang gezet. Vochtigheidsbeheerssystemen maken het voor professionele kwekers mogelijk om het kasklimaat onder controle te houden.

Traditionele ontvochtiging is inefficiënt

Traditionele methoden, zoals verwarming en luchting, zijn inefficiënt om het kasklimaat optimaal te houden. Het vereist specifieke weersomstandigheden om vochtigheid te verminderen door middel van buitenlucht. Bovendien is het vaak inefficiënt. Daarnaast vereist een constante luchtwisseling een overmatige opwarming, waardoor onnodig energieverbruik en -kosten toenemen. De combinatie van vochtigheids- en temperatuurbeheersing zorgt voor een betere consistentie en controle over de klimaatomstandigheden en het energieverbruik, wat direct van invloed is op het resultaat van een bedrijf.

Vochtigheid Negeren is Gevaarlijk

Vochtigheidsgerelateerde ziekten en schimmels, zoals Botrytis en valse meeldauw, worden vaak aangetroffen in kassen en gesloten kweekruimtes, wat leidt tot opbrengstverlies. Symptomen van een gevaarlijke vochtigheid worden vaak genegeerd en er wordt pas gereageerd als ziekten de productie beginnen te beïnvloeden. Het is uiterst moeilijk om ziekten in dergelijke situaties uit te roeien. Veel eenvoudiger en goedkoper is om ze te voorkomen door de correcte vochtigheidsgraad te hanteren.

Luchtvochtigheid controle is noodzakelijk in kassen. De beste manier hiervoor is met behulp van professionele ontvochtigingsinstallaties.

Luchtvochtigheid controle in kassen kan moeilijk zijn

In elke kweekruimte verandert de vochtigheid voortdurend. Hierdoor is het moeilijk om te allen tijde effectief de vochtigheid te beheersen. Inzicht in de verschillende factoren die van invloed zijn geeft kwekers een extra hulpmiddel om het klimaat in de kassen te beheersen. Temperatuurdalingen veroorzaken een piek in de vochtigheid, waardoor de schemering en de dageraad kritieke periodes worden, maar ook ‘s nachts. Verschillende weersomstandigheden hebben ook een grote invloed op het kasklimaat. Geografie, klimaat en seizoen spelen allemaal een rol bij het bepalen van de benodigde hoeveelheid ontvochtiging. Een bijkomende factor is de plantdichtheid, die tijdens de groeiperiode verandert, waardoor een krachtigere ontvochtiging nodig is naarmate de kas weelderiger wordt.

Ontvochtiging in kassen vereist een professionele ontvochtigingsinstallatie

Kasontvochtigingssystemen voor de commerciële teelt moeten worden geoptimaliseerd voor de gebruikelijke teeltomstandigheden, die vaak rond 18 °C en 80% relatieve vochtigheid worden gehandhaafd. Grootschalige ontvochtiging, ontworpen voor de glastuinbouw, zorgt voor een gelijkmatig vochtigheidsniveau, vermijdt dauwpuntcondensatie in de hele ruimte, maar ook tijdens extreme perioden van temperatuurdalingen en vochtigheidspieken, minimaliseert drastisch het uitbreken van ziekten en verhoogt de kwaliteit van het gewas.

Neem direct contact met ons op voor meer informatie en een offerte voor uw kweekruimte

SAVE MONEY 

AVOID HUMIDITY DISEASES

Contact Us