Heating & Cooling

Home » Heating & Cooling

Kasontvochtiging in Combinatie
met verwarming & koeling

Twee van de belangrijkste klimaatomstandigheden in de kas die van invloed zijn op de opbrengst zijn de vochtigheid en de temperatuur. Telers hebben instrumenten nodig om deze klimaatomstandigheden te beheersen en op een optimaal niveau te houden om gezonde, actieve planten te produceren, die op hun beurt een hoge opbrengstkwantiteit en -kwaliteit opleveren. DryGair heeft een innovatieve verwarmings- en koelingsoplossing voor kassen ontworpen om zowel de vochtigheid als de temperatuur op een energiezuinige manier te regelen. De oplossing biedt een manier om het klimaat uniform te regelen door gebruik te maken van een aanzienlijk vereenvoudigde infrastructuur in vergelijking met de alternatieven.

Eén van DryGair DG12 of DG6 verwarmings-/koelunits biedt meerdere functies:

Ontvochtiging

Verwarming en koeling

Luchtcirculatie

DG-12/DG-6 Ontvochtiging- en verwarmings-/koelunit
De verwarmings-/koelingsoptie wordt aangeboden in 2 varianten die de temperatuur geleidelijk kunnen verhogen of verlagen naast een geavanceerde luchtvochtigheid controle.

Zie productpagina

De DryGair-oplossing in combinatie met verwarming en koeling – Hoe werkt het?

DE DRYGAIR-OPLOSSING

Ons teeltconcept is gebaseerd op een gesloten kas, dichte thermische schermen (indien van toepassing) en het gebruik van de DryGair-unit die de lucht behandelt en door het gewas circuleert.

DryGair gecombineerde verwarmings- en koelunit in de verwarmingsmodus

KASVERWARMING & -KOELING – TEMPERATUURBEHEERSING

De DryGair ontvochtiging in combinatie met de verwarmings- en koelunit vereist een elektriciteitsvoorziening, een afvoerbuis voor het onttrokken water en een warm/koud watervoorziening in & uit de unit.


koud/warmwater roosters

DG-12 of DG-6 Verwarmings- en koelunit structuur

Bij beide uitvoeringen gaat de lucht, afhankelijk van de watertemperatuur

geleverd aan de unit, over de koud/warmwater roosters.Verwarmingsmodus

Koelmodus

Heating

Warm water wordt aangevoerd uit de warmwaterbron en gaat door het rooster. De lucht die over het verwarmd rooster gaat, wordt verwarmd voordat deze de unit verlaat. DryGair raadt aan om water te leveren bij 85 °C, water stroomsnelheid: 80 l/min.


Cooling

Koud water wordt aangevoerd uit de koudwaterbron en gaat door het rooster. De lucht die over het gekoelde rooster gaat, wordt gekoeld voordat deze de unit verlaat. DryGair raadt aan om water te leveren bij 7 °C, water stroomsnelheid: 80 l/min.

Specificaties koud/warmwater roosters per unit

Watertemperatuur inlaat – uitlaat
verwarming
koeling
85 °C – – 65 °C
185 °F – – 150 °F
7 °C – – 13 °C
45 °F – – 55 °F
Stroomsnelheid
~80L/min (~21G/min)
Pijpdiameter
1 ¼ “ BSP
Weerstand tegen stroming
~100 kPa

De kweker bepaalt het setpoint voor de luchttemperatuur via een thermostaat in de unit. De leidingen zijn voorzien van een slim ventiel en een bypass functie om te garanderen dat het water op de juiste temperatuur in de unit komt voor het gewenste resultaat. De vochtigheid wordt geregeld door het gewenste instelpunt voor de vochtigheid in de hygrostaat van de unit in te stellen, of op afstand door de unit aan te sluiten op een klimaatbeheersingssysteem.

VERWARMINGS-/KOELVERMOGEN

De verwarmings-/koelcapaciteit van de unit is afhankelijk van:

De watertemperatuur dat binnenkomt in de unit

Waterstroomsnelheid

Klimaatomstandigheden in de kas

VERWARMEN: Verwarmingsmodus: Hoe lager de binnenluchttemperatuur, hoe hoger het verwarmingsvermogen dat de unit kan leveren. Deze modus heeft een hoog verwarmingsvermogen en kan worden gebruikt als vervanging van een verwarmingssysteem. Dit eenvoudige systeem kan de zware infrastructuur, het onderhoud en de kosten die gepaard gaan met alternatieve conventionele verwarmingssystemen vervangen terwijl het voor uitgebreide klimaatbeheersing zorgt.

KOELING: Hoe hoger de binnenluchttemperatuur, hoe hoger het koelvermogen dat de unit kan leveren. Een deel van het koelvermogen gaat naar het neutraliseren van de warmteafgifte als gevolg van de energie die wordt verbruikt bij de werking van de DryGair-unit.

De DryGair-koelfunctie biedt een oplossing in omstandigheden waarin planten worden belast met een hoge temperatuur. De koeloplossing creëert koelere nachtelijke omstandigheden die in contrast staan met warme dagen, waardoor dagelijkse temperatuurgemiddelden worden gecreëerd die beter zijn voor de plantontwikkeling. Door de kas ‘s nachts te koelen, neemt de ademhalingssnelheid van de plant af en worden meer van de waardevolle hulpbronnen die de plant overdag produceert, naar de plaatsen geleid die het nodig hebben, zoals bloemen en vruchten. DryGair in combinatie met koeling zorgt voor een geleidelijke temperatuurverlaging tijdens de nachtelijke werking. Dit is een groot voordeel ten opzichte van alternatieven: matraskoeling en ventilatorsystemen (pad & fan) die de vochtigheid verhogen om te koelen, waardoor omstandigheden ontstaan die kunnen leiden tot plantenziekten, of dure HVAC-systemen die zeer hoge hoeveelheden energie nodig hebben om de binnentemperatuur te verlagen.

VOORBEELDEN VAN VERWARMINGS-/KOELVERMOGEN:


Verwarmingsmodus

Koelmodus

Heating

Bij een kasklimaat van 18 °C, 80% relatieve vochtigheid, wanneer warm water wordt geleverd bij 85 °C bij een stroomsnelheid van 80 l/min:
• De DG12 standaard unit heeft een verwarmingsvermogen van ~115 kW (392.000 BTU/u);
• De DG6 kleine unit heeft een verwarmingsvermogen van ~90kW (307.000 BTU/u).


Cooling

Bij een kasklimaat van 24 °C, 80% relatieve vochtigheid, wanneer koud water wordt geleverd bij 7 °C bij een stroomsnelheid van 80 l/min:
• De DG12 standaard unit heeft een koelvermogen van ~32kW (110.000 BTU/u);
• De DG6 kleine unit heeft een koelvermogen van ~26 kW (88.700 BTU/u).

LUCHTCIRCULATIE

De ontvochtiging- en temperatuurfuncties worden verbeterd door de unieke luchtverdelingsmodule van DryGair.Meer informatie over luchtcirculatie

ONTVOCHTIGING:

Het water in de lucht condenseert aan het oppervlak van de condensatieroosters.

De DG12 standaard unit onttrekt 45 liter water per uur met een verbruik van 10kW elektriciteit.*

De DG6 kleine unit onttrekt 24 liter water per uur met een verbruik van 6 kW elektriciteit.*

Alle warmte-energie die wordt gewonnen uit het condensatieproces en uit de werking van de unit wordt overgebracht naar de afgevoerde droge lucht, waardoor het warmer wordt.

* Bij 18 °C, 80% relatieve vochtigheid


Meer informatie over ontvochtiging en luchtvochtigheid controle

VOORDELEN

Lagere investering

Lagere initiële investering in verwarmings-/koelsystemen

1 unit met vele functies

Ontvochtiging, verwarming, koeling en luchtcirculatie

Energie-efficiëntie

Afkomstig van waterwinning per energieverbruik (4,5 l/ kWh werken binnen een gesloten kas, temperatuur, en luchtverdeling en -circulatie in de hele kas

Eenvoudige, geminimaliseerde infrastructuur

In vergelijking met alternatieven zoals uitgebreide systemen met verwarmingsbuizen en -kanalen. DryGair betekent lagere onderhoudskosten en duidelijkere werkruimtes.

Optimale klimaatomstandigheden

De unit levert de behandelde lucht aan de toppen van de planten, waar de ontwikkeling plaatsvindt, in tegenstelling tot de meeste alternatieven waarvan het leveringspunt zich op vloerniveau bevindt.

Eenvoudige integratie

De units kunnen langs de gangpaden, als onderdeel van de rijen of aan de zijkant van de kas worden geplaatst en worden opgehangen. De unit kan standalone werken of aangesloten worden op het klimaatsysteem. Het is verkrijgbaar in standaard, kleine en split units.

RESULTAAT

De mogelijkheid om de vochtigheid en temperatuur in een complexe kweekruimte op een energie-efficiënte manier te beheersen is het unieke patent van DryGair. De verwarmings- en koelunits bieden een instrument dat alle klimaatbeheersingsaspecten en luchtcirculatie ondersteunt die nodig zijn voor de teelt. De speciaal ontworpen unit optimaliseert de teeltomstandigheden en verbetert de financiële resultaten (snelle ROI) aanzienlijk. Voor aanvullende informatie kunt u de gebruiksaanwijzing raadplegen of contact opnemen met het DryGair-team.


Zie productpagina

DRYGAIR VERWARMINGS- & KOELUNITS TUTORIAL

Neem direct contact met ons op voor meer informatie en een offerte voor uw kweekruimte

  [honeypot hp-phone]

   Alphabets only
   Alphabets only

   0 / 350 letters available.


   Contact Us

   Whatsapp